IMG_5825

I motsats till vad som tidigare rapporterats och beklagligt nog blivit både sanning och stor visdom i offentligheten hade Thomas Björklöf absolut INGENTING att göra med den fullständigt felaktigt dömda straff som FC Footballclub drabbades av på Bollplan för några veckor sedan. Thomas befann sig på tryggt avstånd från epicentrum och kunde endast konstatera tråkigt faktum. PR-byrån beklagar missförståndet och skickar ungerska blommor till Björklöfska residenset.

Saken är avgjord av disciplinutskottet och går ej att överklaga.

Annonser